Rugăciuni Creștin Ortodoxe

"Mare eşti Doamne şi minunate sunt lucrurile tale şi nici un cuvânt nu este îndeajuns spre lauda minunilor Tale!"

✝️ Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei — 12 Decembrie

- Posted in Acatiste by

Sfântul Ierarh Spiridon

Troparul, glasul al 1-lea

Soborului cel dintâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător, purtătorule de Dumnezeu Spiridoane, părintele nostru. Pentru aceasta, cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit și șarpele în aur l-ai prefăcut. Și când ai cântat sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfințite. Slavă Celui ce te-a preamărit pe tine; slavă Celui ce te-a încununat; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri!

Condac 1:

Apărătorului credinței dreptmăritorilor, Cuviosului Părintelui nostru Spiridon, să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare, toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni!

Icos 1:

Popoarele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără judecată asupra credinței noastre, cu umilință te laudă cu cântări ca acestea:

 • Bucură-te, ierarhul Mântuitorului Hristos;
 • Bucură-te, scăparea celor ce năzuiesc către tine;
 • Bucură-te, îndreptătorul credinței;
 • Bucură-te, ajutătorul celor necăjiți;
 • Bucură-te, că mintea păgânilor tu o întuneci;
 • Bucură-te, că și tu ai lucrat strălucirea credinței;
 • Bucură-te, că pe potrivnici vitejește i-ai gonit;
 • Bucură-te, cel ce pururea nouă te-ai arătat purtător de biruință;
 • Bucură-te, făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului;
 • Bucură-te, cel ce cu blândețe primești la tine pe cei care au greșit;
 • Bucură-te, învățătorul dogmelor creștinești;
 • Bucură-te, care cu negrăită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți;
 • Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni!

✝️ Rugăciunea de Închinare a Îngerului: Născătoare de Dumnezeu ...

- Posted in Rugăciuni by

Icoana-Buna-Vestire
Născătoare de Dumnezeu Fecioară bucură-te, ceea ce ești plină de Dar, Marie Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este Rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

✝️ Rugaciunile dimineții

- Posted in Rugăciuni by

Mărire Ție Dumnezeul nostru mărire Ție.

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul.

De-aici să începi așa zicând

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, și a tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi, Amin.

✝️ Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae — 6 Decembrie

- Posted in Acatiste by

Sfântul Ierarh Nicolae

Condac 1

Cel care verși mir de mult preț la toată lumea, și mie, celui nevrednic și mai mult decât toți păcătos, dăruiește-mi ca să-ți aduc ție cântare, Părinte Nicolae. Tu, ca acela care ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-mă din toate necazurile, ca să cânt ție: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Icos 1

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el, și degrab ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i elibereze pe dânșii. Pentru aceea, ei au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânșii grăiesc ție, Sfinte Nicolae:

 • Bucură-te, capul cel sfințit;
 • Bucură-te, cel care ai sfărâmat capul cel diavolesc prin rugăciunile tale;
 • Bucură-te, slujitorule al Împăratului tuturor;
 • Bucură-te, ajutătorul celor credincioși;
 • Bucură-te, întărirea Ortodoxiei;
 • Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege;
 • Bucură-te, cel care ești insuflat cu suflarea Duhului Sfânt;
 • Bucură-te, cel care ai pierdut viforul mulțimii zeilor;
 • Bucură-te, cel care ești dimpreună vorbitor cu îngerii;
 • Bucură-te, izgonitorul demonilor;
 • Bucură-te, glasul dumnezeieștilor cuvinte;
 • Bucură-te, cel care ai astupat gurile ereticilor;
 • Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

✝️ Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina - 25 Noiembrie

- Posted in Acatiste by

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina

Condac 1:

Vrednicei de laudă, Muceniței Ecaterina, care cu darul de la Dumnezeu și cu învățătura ei cea preaînaltă a uimit știința învățaților de atunci și a întrecut limba oratorilor păgâni prin buna ei cuvântare, să-i aducem cântare de biruință, ca prin ale ei rugăciuni să ne izbăvim de ispitele vrăjmașilor și să-i cântăm: - Bucură-te, Ecaterina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Icos 1:

Împărătesei și Maicii lui Dumnezeu, Preacuratei Fecioare Maria, tu te-ai arătat vrednică de dragoste, înțeleaptă Ecaterina, căci cu Duhul Sfânt umbrindu-te, ai lepădat de la tine toată dorirea pământească și te-ai logodit cu Mirele tău Cel ceresc spre a căpăta viață nemuritoare; pentru aceasta, îți cântăm:

 • Bucură-te, porumbiță cuvântătoare;
 • Bucură-te, dulce privighetoare;
 • Bucură-te, frumusețe netrecătoare;
 • Bucură-te, mielușea încântătoare;
 • Bucură-te, minte înaltă;
 • Bucură-te, tânără preaînvățată;
 • Bucură-te, fecioară blândă și înțeleaptă;
 • Bucură-te, inimă tare și neîntinată;
 • Bucură-te, lauda învățaților;
 • Bucură-te, dulceața maicilor;
 • Bucură-te, mângâierea săracilor;
 • Bucură-te, apărătoarea bătrânilor;
 • Bucură-te, Ecaterina, Mare Muceniță a lui Hristos!